Välkommen till SFK

 

 

Lokalklubben för Dig som bor i Skåne - Blekinge och är intresserad av de Brittiska Stående Fågelhundarna, Engelsk Setter, Irländsk Röd Setter, Irländsk Röd och Vit Setter, Gordonsetter och Pointer. 

 

Information

Södra Fågelhundklubben, SFK, bildades 1968 som en av fem lokalklubbar, och är idag en av nio lokalklubbar under Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott, FA.

FA är en samarbetsorganisation som består av representanter för de fyra specialklubbarna för Brittiska Stående Fågelhundar, Svenska Pointerklubben, SPK, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK, Svenska Gordonsetterklubben, SGSK, samt Svenska-Irländsk Setterklubben, SISK, associerade med nska Kennelklubben. 
Lokalklubbarna är fördelade över landet och tillkom för att på det lokala planet tillgodose medlemmarnas intressen och främja samarbetet över rasgränserna.

 

    


SFK arrangerar ett Internationellt prov på våren och beroende på hur övriga klubbar har sina prov placerade, både geografiskt och tidsmässigt, har SFK ibland ett höstprov också.
 De sista åren har SFK haft sin vårutställning på Trollenäs, tillsammans med Vorstehklubbens Södra Avdelning och så blir det även i år. Vidare har SFK under några år haft sin omtyckta träningsdag, med Inofficiellt Klubbmästerskap, tillsammans med årsmötet på Kronovall.  Den prestigefyllda Vorstehmatchen mellan Brittiska och Kontinentala Fågelhundar arrangeras vartannat år av SFK och vartannat år av Vorstehklubben. 
Om tillräckligt intresse finns anordnas dressyrkurs under våren-sommaren, som avslutas med apporteringstest. Den som vill apporteringstesta sin hund annan tid på året kan ta kontakt med klubben.


Medlemskapet i SFK ingår i medlemsavgiften för specialklubben. Lokalklubbsindelningen sker efter postnummer, men möjlighet finns att välja annan lokalklubb. 
 Som medlem får Du 2 nummer av tidningen Avance, samt en årsbok per år. 

För info om medlemskap gå in på www.fa-avance.se

Allt material till sidan skickas till Pernilla Falk. "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."